Cách đặt tên chi nhánh thế nào cho đúng?
Cách đặt tên chi nhánh công ty năm 2019
03/01/2019
444

Doanh nghiệp được phép đặt tên chi nhánh như thế nào? Luật sư phân tích quy định về đặt tên chi nhánh để các doanh nghiệp nắm bắt trong việc thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty để thực hiện việc triển khai kinh doanh trên thực tế.


  • 1
Tổng số trang: 1